page-heading

Privacyverklaring Aanstekers.nl


Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 21 april 2023.

Aanstekers.nl heeft een webshop waarop het mogelijk is om zowel bedrukte als onbedrukte relatiegeschenken in te kopen. In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacyverklaring in het kort

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact en klachtafhandeling

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijke informatie (indien u vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door u verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van uw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Aanvragen offerte

Op onze website kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Aanstekers.nl neemt vervolgens contact met u op met betrekking tot deze offerte. Om contact met u op te kunnen nemen en een passende offerte te kunnen uitbrengen, heeft Aanstekers.nl een aantal persoonsgegevens van u nodig. Het (online) invullen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk zodat wij contact met u op kunnen nemen over de offerte, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Op grond van de overeenkomst kunnen wij vervolgens onze dienstverlening aanbieden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam
 • Eventuele persoonsgegevens die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot twee jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Plaatsen en afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u netjes af te kunnen handelen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijk adres
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsgegevens
 • Factuurgegevens
 • BTW-nummer
 • Eventuele foto’s of tekst aangeleverd ter bedrukking
 • Eventuele persoonsgegevens die u zelf invult als inhoud van een bericht


Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat u de aankoop heeft gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Aanstekers.nl (toestemming). Wij versturen per e-mail een nieuwsbrief met daarin acties, kortingen en de nieuwste producten van Aanstekers.nl. Verder kunnen wij op basis van uw account gepersonaliseerde berichten versturen mocht u dat willen.

Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres.

Wij bewaren uw gegevens totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Reviews

U heeft de mogelijkheid om een review achter te laten via een reviewpartij die mogelijk zichtbaar is op onze website. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en de input gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commercieel belang staat in verhouding tot uw privacybelang, gezien het feit dat u zelf kunt bepalen of u een review wilt achterlaten, en welke informatie u dan geeft.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele persoonsgegevens die u zelf invult als inhoud van een review

We bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar nadat u de review heeft achtergelaten.

Blogs

Op onze website staan verschillende blogs. We delen daarin meer informatie over onze dienstverlening. Onder onze blogs kunt u een reactie te plaatsen. Om uw reactie zichtbaar te maken voor andere lezers en daarmee uw opdracht uit te voeren, verwerken wij enkele persoonsgegevens van u.

Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht (uw reactie)

Wij bewaren deze informatie 2 jaar nadat u uw reactie heeft geplaatst.

Dienstverlening ten aanzien van leveranciers

Wij kopen onze producten in bij verschillende leveranciers. Om de producten af te nemen en een overeenkomst te sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens
 • Eventuele persoonsgegevens die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens gedurende de overeengekomen contractduur. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Werken bij Aanstekers.nl

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam via Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij ons aangeven op het moment dat u solliciteert.

Google Maps

Op onze website kunt u gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar ons adres te berekenen. Om te achterhalen op welke plek u zich bevindt en om de route te bepalen, worden uw locatiegegevens verwerkt. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat Google met uw persoonsgegevens doet. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in het privacybeleid van Google.

ReCAPTCHA

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van ons toestemmingsformulier te voorkomen. Door aan te geven dat u een robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • het IP-adres van degene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Aanstekers.nl deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Postorderbedrijven
 • Reviewpartijen
 • Partners

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Aanstekers.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@lavistarelatiegeschenken.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lavistarelatiegeschenken.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Aanstekers.nl
Morsestraat 11 T
4004 JP Tiel

E-mailadres:info@lavistarelatiegeschenken.nl
Telefoon: 0344-745109

KvK-nummer: 54142792